Laravel flash message – własne komunikaty o błędach

Aby wykonać własne komunikaty o błędach należy wykonać kilka kroków.

 1. Tworzymy plik message.blade.php w katalogu partials (jeśli nie mamy takiego katalogu tworzymy go)
@if (session('status'))
  <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
    {!! session('status') !!}
    <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
      <span aria-hidden="true">×</span>
    </button>
  </div>
@endif

2. W kontrolerze musimy dodać wpis

return back()->withStatus(__('Site successfully add <a href="' . route('site.show', $site->id) . '">Go to site</a>'));

withStatus status będzie nazwą sesji którą musimy przechwycić w widoku co widzimy w pierwszym kroku.

Następnie w widoku gdzie chcemy wyświetlić komunikat includujemy plik z naszego widoku wiadomości

@include('partials.message')

W tym miejscu po wysłaniu formularza zostanie wyświetlona wiadomość.

Jeśli chcesz wyświetlić błędy to możesz to zrobić wyświetlając zmienna $errors jest to tablica więc należy ją potraktować foreachem (na początku sprawdzamy czy w zmiennej error są jakieś wpisy)

@if ($errors->count())
  @foreach ($errors->all() as $error)
    <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
      {{ $error }}
    </div>
  @endforeach
@endif


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *